אודות סטרשנוב קלדרון

סטרשנוב קלדרון בע”מ מלווה עסקים, ארגונים ומקבלי החלטות בהיבטים כלכליים ופיננסיים, מתוך מטרה לסייע לארגון לצמוח, להתייעל ולהגדיל רווחיות.

סל השירותים המגוון של החברה מאפשר “להגדיל את טווח הראייה העסקי” של ארגונים וליצור תוכניות פעולה סדורות המאפשרות למקבלי ההחלטות לתכנן מהלכים פרואקטיביים, לשלוט בכל הממשקים )מנהלים, עובדים, ספקים, בנקים(, וליזום מהלכי צמיחה בהיבטים פיננסים, תפעוליים וניהוליים.

קבוצת סטרשנוב קלדרון מונה חברות נוספות בתחום השירותים הפיננסים: חב’ מומנטום פתרונות מימון וחב’ עושים סדר שירותי הנה”ח אשר באמצעותם מספרת פתרון מקיף לחברות.

 

סל שירותים בליווי שוטף:

  • ליווי לניהול צמיחה במודל Growth Vision
  • ניהול כספים שוטף במיקור חוץ
  • דוחות ניהול – תקציב, תחזית, יעדים,
    מדדים, חריגים ובקרות

פרויקטים כלכליים ועסקיים:

  • גיוס אשראי ממגוון רחב של גופים במשק
    (בנקים, קרנות סיוע, קרנות הון צמיחה, הון פרטי ועוד).
  • בדיקות כלכליות והערכות שווי
  • תהליכי התייעלות, תמחיר והגדלת רווחיות