ליווי פיננסי

תוכנית ניהול הצמיחה במודל Growth Vision מיועדת לעסקים המחפשים נתיב צמיחה ברור ומשמעותי בטווח של 3-1 שנים. בבסיסה של התוכנית עומד עקרון ”טווח הראייה העסקי“ שמטרתו להקנות לעסק את היכולת לראות בבירור ובאופן שכלתני את נתיב הצמיחה הנדרש עבורו לתכנון פעילויות באופן פרואקטיבי, לשלוט בממשקים הפנימיים והחיצוניים )מנהלים, עובדים, ספקים, בנקים ונותני שירות אחרים בעסק( ובעיקר ליזום מהלכי צמיחה משמעותיים בהיבטים פיננסים ותפעוליים

 

 

טווח ראיה עסקי

תועלת מיידית

גיבוש תמונת מצב
ייצוב והתמודדות
יצירת ודאות
דרכי פעולה

תועלת בטווח קצר

הבניית דרך
שיטות בקרה וניהול
הקצאת משאבים
תכנון טווח ארוך

תועלת בטווח ארוך

מהבראה לצמיחה
הגדלת רווחיות
שיפור והתעיילות

Growth Vision

תהליכים | תוצרים | תועלות

תכנית פיתוח מנועי צמיחה

תכנית פיתוח מנועי צמיחה

תכנית סדורה = הבטחת הצלחה

 • איתור מנועי צמחיה פנימיים וחיצוניים
 • כתיבת תכנית עבודה ליישום צמיחה
 • הפעלת מומחי תוכן לביצוע

ניהול בנקים, אשראי ותזרים

הבנק – מגורם לחץ לשותף לדרך

 • ייצוג מלא מול הבנקים
 • ניהול תזרים ברמה יומית
 • ניהול תיק אשראי לצד הבעלים

ניהול ההון החוזר

תמהיל אשראי עפ"י כושר ההחזר

 • בקרת גבייה וניהול סיכונים
 • ניהול מלאי נדרש
 • ניהול אשראי לקוחות וספקים

תקציב, מעקב ותחזית

שליטה ויכולת ניהול בזמן אמת

 • בניית תקציב מלא ומפורט ככלי עבודה
 • מעקב יזום של תכנון מול ביצוע
 • תחזית דינמית מתגלגלת (RF)

הטמעת יעדים ומדדים KPI

אם זה לא מדיד, זה לא ניתן לשיפור

 • איתור המדדים העיקריים והמשפיעים
 • בניית מודל מדידה כמותי ואיכותי
 • בניית תמריצים מבוססי מדדי הביצוע

ניהול חריגים – דגלים ירוקים / אדומים

הצפת המידע = ראייה חדה ומיקוד

 • ניתוח חודשי של כלל הנתונים בעסק
 • איתור נושאים בולטים לחיוב / שלילה
 • ניתוח עומק של החריגים ודרכי פעולה

ייעוץ שוטף להנהלת החברה

קבלת החלטות טובה יותר בכל סוגיה

 • קשר שוטף עם בעלי תפקידים בסטרשנוב קלדרון
 • ייעוץ כמעין דירקטוריון לא פורמלי
 • שותפות לצמתי החלטה

הגדלת רווחיות והתייעלות

מימוש הפוטנציאל העסקי הנסתר

 • ניתוח עלויות והפחתתן באופן רוחבי
 • איתור שינויים ארגוניים ותהליכיים
 • ניתוח תמחיר והגדלת רווחיות

הגדלת רווחיות והתייעלות